ORGANIZAČNÁ ŠTRÚKTÚRA SPOLOČNOSTI LUX KOŠICE

Jana Bartošová

konateľka

Ing. Galina Stojáková

riaditeľka

Judita Žigrayová

administratíva, fakturácie

Irena Golenyová

objektová vedúca

Jana Čelinská

objektová vedúca

Katarína Žabková

koordinátorka a objektová vedúca

Milena Semancová

ekonómka

Lucia Gordoňová

mzdárka a personalistka