ORGANIZAČNÁ ŠTRÚKTÚRA SPOLOČNOSTI LUX KOŠICE

Zdenek Horizral

Konateľ

Ing. Martin Horizral

Konateľ

Ing. Galina Stojáková

Riaditeľka

Judita Žigrayová

Asistentka

Ing. Adriana Tomáškovič

Objektová vedúca

Irena Golenyová

Objektová vedúca

Jana Čelinská

Objektová vedúca

Katarína Žabková

Koordinátor

Milena Semancová

Účtovníčka

Lucia Gordoňová

Personalistka